Deze Algemene Voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die Business Film School (KvK-nummer: 63198126), met u sluit aangaande de online workshops Video maken.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@businessfilmschool.nl of per post:

Business Film School

T.a.v. W.M. (Wieke) van der Heide

Witte de Withstraat 150 huis

1057 ZJ Amsterdam

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1. Producten

Business Film School produceert video’s voor zakelijke doeleinden, geeft advies en verzorgt trainingen en workshops. 

Alleen de online workshop Video maken wordt betaald via de webshop en is in dezen een product.

Artikel 2. Registratie 

U dient zich te registreren om een workshop te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze privacyverklaring op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3. Betalingen

De (totale) prijs van de workshop staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal of gebruik maken van een overboeking.

Artikel 4. Kwaliteitswaarborg Workshops

De consultants en filmmakers, die verbonden zijn aan Business Film School, hebben veel ervaring in het geven van trainingen en workshops Video maken voor zakelijke doeleinden. De agenda van de workshop wordt vooraf gedeeld, zodat deelnemers weten wat zij kunnen verwachten. Ook is Business Film School goed benaderbaar voor vragen, ook achteraf. Mocht de inhoud van de workshop toch anders zijn dan vooraf is aangegeven, dan krijgt u een vervangend product van gelijke waarde.

Artikel 5. Afzeggingen

Bent u verhinderd, laat het ons dan tijdig weten. Wanneer u een workshop niet kunt bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk 2 dagen voor de afspraak telefonisch of per mail af via info@businessfilmschool.nl of telefonisch bij Wieke van der Heide (tel: 0636010790 ). Bij een te late afzegging zullen wij bij u 50% van het totale bedrag in rekening brengen, tenzij u een gegronde reden (noodgeval) heeft.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7. Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van deze overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@businessfilmschool.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8. Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.