Consultancy

Ontwerp & realisatie organisatie
veranderingen

BFS_Consulantcy-nuon
BFS_Consulantcy-nuon

Video moves your team, your organization, your business

Het proces van video maken dwingt om te komen tot de kern van een verander-boodschap: het waarom, het waar naar toe en het hoe.

Tijdens de transitie draagt video bij aan de dialoog tussen belanghebbenden en daarmee de betrokkenheid die cruciaal is voor iedere transitie.

Wij faciliteren strategiesessies, ontwerpen en begeleiden organisatieveranderingen en inspireren teams tijdens de realisatie.

BSF-Consultancy-strategie

Strategie

Visualiseren is het doorleven van de verandering

De toekomst vertalen naar beelden. Dat proces ondersteunt de dialoog tussen de regisseurs van de verandering om te komen tot een gezamenlijk beeld en daarin ieders verwachtingen, zekerheden en ook twijfels.

Beelden halen de woorden van papier en laten ons de verandering doorleven.   

Wij ondersteunen management en medewerkers om te komen tot een sterk gezamenlijk vertrekpunt voor iedere verandering en bij de vormgeving van de veranderaanpak.

Meer weten? neem contact met ons op

Change

Veranderen is een continue dialoog tussen betrokkenen

Video draagt bij aan de kwaliteit van deze dialoog.

Betrokkenheid is een van de belangrijkste succesfactoren van iedere transitie. Daar is voor nodig dat betrokkenen het waarom van de verandering begrijpen en invloed hebben op de vormgeving van de transitie. Dat zij bijvoorbeeld kunnen aangeven

  • Waar staan we in deze transitie?
  • Wat gaat goed en wat niet?
  • Wat ervaren klanten?

Video en andere visuele middelen dragen bij aan de effectiviteit van de verander dialoog. Mogelijke afstanden tussen betrokkenen worden sneller overbrugd, waarmee draagvlak wordt gecreëerd en behouden.

Wij ondersteunen management en medewerkers bij het gestructureerd inzetten van deze middelen, gericht op het realiseren van de transitiedoelstellingen

Meer weten? neem contact met ons op

Teamontwikkeling

Video’s maken is samenwerken

In korte tijd een video maken is een ultieme interventie om te werken aan onderlinge samenwerking. Wie pakt welke rol, waarom en hoe verhouden deze rollen zich tot elkaar?

Wij begeleiden teams van managers en medewerkers die elkaar op een luchtige manier beter willen leren kennen, beter met elkaar willen samenwerken of met elkaar een inhoudelijk verhaal willen bouwen of vraagstuk aan willen pakken. 

Daarbij krijgen zij uiteraard ook de basis vaardigheden aangereikt om in korte tijd een video te maken.

Meer weten? neem contact met ons op
Nuon

Case Nuon

Betrekken medewerkers bij het laten beklijven van een nieuwe methode van klantbenadering.
Lees verder >

ABN-AMRO

Case ABN AMRO

Met video werken aan een organisatievraag.
Lees verder >